Основні напрями наукових досліджень

 

·        Метатеорія мовознавства.

·        Актуалізація фактів менш поширених мов.

·        Оптимізація змісту навчання мов.

 

 

 

 

 

Основні курси і спецкури

   

Основні курси:

 

·        Метатеорія мовознавства

·        Основи наукових досліджень для філологів

·        Лінгвістика для сходознавців

·        Вступ до кельтології

·        Метатеорія мовознавства.

·        Актуалізація фактів менш поширених мов.

·        Оптимізація змісту навчання мов.

 

 

Спецкурси:

 

·        Лінгвогеографія

·        Аксіолінгвістика

·        Психолінгвістика

·        Лінгвостатистика

·        Загальна фонетика

·        Генетичне мовознавство

·        Глотохронологія

·        Генеалогія мов

·        Лінгвотипологія

·        Контенсивна типологія мов

·        Практичні курси баскійської, валлійської та фінської мов

·        Історична лексикологія української мови

·        Вступ до фінології