До початку       Автор: проф. К.М. Тищенко
      Комп. дизайн: Б.А. Рудий
Послідовний перегляд хронологічних шарів топонімії