General Expressions-1   General Expressions-2
Esperanto English Esperanto English
Salutoj Salutations Mono Money
Saluton! Hello! Kie estas la banko? Where is the bank?
Bonvenon! Welcome! Kie troviĝas bankmaŝino? Where can I find an ATM machine?
Bonan matenon! Good morning! Mi devas elmurigi monon. I need to get some money from an ATM machine
Bonan vesperon! Good evening! Kie mi povas ŝanĝi monon? Where can I exchange foreign currency?
Ĝis la revido! Goodbye! Kiom estas la kurzo? What is today's dollar exchange rate?
    Bonvolu ŝanĝi por eŭroj. Please change this into euros.
Ĉiutagaj Esprimoj Everyday Expressions forintoj forints
Jes. Yes. frankoj francs
Ne. No. pesoj pesos
Bone. OK pundoj pounds
Ĉu? Really? rubloj rubles
Bonvole. Please. enoj yen
Dankon. Thank you. zlotoj złoty
Multan dankon. Thank you very much. moneroj coins
Ne dankinde. You're welcome. Ĉu vi akceptas kredit-kartojn? Do you accept credit cards?
Mi ne scias. I don't know. vojaĝ-ĉekojn travelers checks
Mi pensas ke jes. I think so.    
Mi pensas ke ne. I don't think so. Manĝaĵoj kaj Trinkaĵoj Food and Drink
Kion vi pensas? What do you think? Kie estas la superbazaro? Where is the supermarket?
Kial ne? Why not? vendejo store
Ĉu vi certas? Are you sure? viandejo butcher shop
Ĝi estas bona. Its fine. bakistejo bakery
Certe. Certainly. Kie mi povas aĉeti fruktojn? Where can I buy fruit?
Eble. Maybe. pomojn apples
Kompreneble. Of course. bananojn bananas
Ĉu vere? Is it possible? ĉerizojn cherries
Mi estas ege dankema. I'm very grateful. figojn figs
Ne gravas. It doesn't matter. vinberojn grapes
Bonan ŝancon! Good luck! grapfruktojn grapefruit
Estu singarda. Be careful. citronojn lemons
Vidu ĉi tion! Look at this! limonojn limes
Aŭskultu ĉi tion! Listen to this! mangojn mangoes
Venu! Come here! oranĝojn oranges
Venu kun mi! Come with me! papajojn papaya
Kio estas tio? What is that? persikojn peaches
Kio estas tio ĉi? What is this? pirojn pears
Kion vi faras? What are you doing? ananasojn pineapples
Kiel oni diras tion en Esperanto? How do you say that in Esperanto? prunojn plums
Kia ĝi estas? What's it like? sekvinberojn raisins
Ĉu vi ŝatas ĝin? Do you like it? fragojn strawberries
Ĝi estas bela. It is beautiful. akvomelonojn watermelon
bongusta delicious Mi preferas legomojn. I prefer vegetables.
bonega wonderful fazeolojn beans
interesa interesting brokolon broccoli
ekscita exciting brasikon cabbage
Kie estas la necesejo? Where is the bathroom? karotojn carrots
    florbrasikon cauliflower
Interkonatiĝoj Introductions kukumojn cucumbers
Mi nomiĝas Karlo. My name is Karlo. melongenon eggplant
Kiel vi nomiĝas? What is your name? ajlon garlic
Kiel li nomiĝas? What is his name? paprikojn green bell peppers
Kiel ŝi nomiĝas? What is her name? laktukon lettuce
Estas plezuro renkonti vin. Pleased to meet you. fungojn mushrooms
Mi aŭdis multon pri vi. I've heard much about you. olivojn olives
Kiel vi fartas? How are you? cepojn onions
Bone, kaj vi? Fine, thanks, and you? pizojn peas
Kiel fartas aferoj? How are things? terpomojn potatoes
Jen mia karto. Here is my card. tomatojn tomatoes
De kie vi estas? Where are you from? Mi volas aĉeti bovaĵon. I would like to buy some beef.
Mi estas de Usono. I am from the U.S.A. lardon bacon
Britio Britain kokinaĵon chicken
Anglio England ŝinkon ham
Skotio Scotland ŝafidaĵon lamb
Kimrio Wales ŝafaĵon mutton
Kanado Canada porkaĵon pork
Aŭstralio Australia kolbasojn sausage
Irlando Ireland bovidaĵon veal
Nov-Zelando New Zealand cervaĵon venison
Kie vi loĝas? Where do you live? Mi ŝatas marmanĝaĵojn. I like seafood.
Mi loĝas en Ĉikago. I live in Chicago. pektenojn clams
Ĉu vi parolas Esperanton? Do you speak Esperanto? krabaĵon crab
la anglan? English? omaron lobster
Jes, iomete. Yes, a little. ojstrojn oysters
Bonvolu paroli malrapide. Please speak slowly. salikokojn shrimp
Ĉu vi komprenas? Do you understand? Mi bezonas panon. I need bread.
Mi ne komprenas. I don't understand. buteron butter
Ripetu, bonvole. Please repeat. kukon a cake
Pardonu. Excuse me. dolĉaĵojn candy
Ĉu vi estas Sinjorino King? Are you Mrs. King? fromaĝon cheese
Mi prezentu Sinjoron King. Let me introduce Mr. King. ĉokolaton chocolate
mian kolegon my colleague keksojn cookies
miajn kolegojn my colleagues or biskvitojn  
mian amikon my friend kremon cream
miajn amikojn my friends lakton milk
Mi estas ĉi tie por komerco. I am here on business nudlojn noodles
turisme as a tourist nuksojn nuts
por studi to study pastaĵon pasta
Kie vi gastas? Where are you staying? ternuksojn peanuts
Mi gastas ĉe la Verda Hotelo. I am at the Green Hotel. or arakidojn  
Ĉu vi iam antaŭe estis en Germanio? Have you been in Germany before? rizojn rice
Jen mia unua vizito en Italio. This is my first visit to Italy. sandviĉon a sandwich
Ĉu vi estas edziĝinta? Are you married? johurton yogurt
Kiel fartas via edzino? How is your wife? Kie mi povas aĉeti sodakvon? Where can I buy soda water?
edzo husband botelon da akvo a bottle of water
patrino mother Mi preferas akvon sen gaso. I prefer non-carbonated water.
patro father Mi volas ovojn. I'd like eggs.
filino daughter Teon, mi petas May I have tea?
filo son Kafon coffee
fratino sister kun sukero With sugar
frato brother kun lakto With milk
Ĉion bonan al via familio! Best wishes to your family! kun lakto-polvoro With non-dairy creamer
Ĉu vi ŝatus veni al mia domo ĉi-sabate? Would you like to come to my house on Saturday? kun citrono With lemon
Ĉu vi volas veni por tagmanĝi? Would you like to come for lunch? kun mielo With honey
vespermanĝi dinner kun kremo With cream
teumi tea negran Black
Kien vi iras? Where are you going? Ĉu vi deziras iom da limonado? Would you like some lemonade?
Mi iras al laborejo. I'm going to work. frukto-suko fruit juice
butikumi shopping oranĝsuko orange juice
Ĉu mi povas iri kun vi? Could I come with? pomsuko apple juice
Ĉu vi pretas? Are you ready? sodo soda
Ni devas rapidumi. Were in a hurry. Bieron, mi petas I'd like a beer, please. white wine
Ĉu Stefano ĉe-hejmas? Is Stefano home? Blankan vinon red wine
Ŝi ne estas ĉi tie. She's not here. Ruĝan vinon champagne
Li ne estas ĉi tie. He's not here. Ĉampanon Irish cream liquor
Kiam li revenos? When will he be back? Irlandan kremlikvoron vodka
Kiam ŝi revenos? When will she be back? Vodkon whiskey
Kiu estas? Who is it? Viskion  
Envenu. Come in. kun glacio on the rocks
Bonvolu sidiĝi. Have a seat. sen glacio straight up
Sentigu vin hejme. Make yourself at home. kun citron-ŝelero with a twist
Ĉu vi volas ion por manĝi? Would you like something to eat kun kolao and cola
trinki drink?    
Ĉu vi fumas? Do you smoke? Ĉe restoracio At the restaurant
Mi ne fumas. I don't smoke. Ĉu vi povus rekomendi malaltkostan restoracion? Could you recommend an inexpensive restaurant?
Bonvolu ne fumi, mi petas. Could you please not smoke? Bonvolu alporti alian bovlon da rizoj. Could you bring me another bowl of rice?
Dankon pro via gastamo. Thank you for your hospitality. Ĉu mi povas vidi menuon? May I see a menu?
Bonvolu reveni! Please come again. Ĉu ili havas vegetaranajn manĝaĵojn? Do they have vegetarian dishes?
Restu en kontakto. Stay in touch. Bonan apetiton! Enjoy!
    Mi bezonas tranĉilon. I need a knife.
Enketoj Inquiries on the Street forkon a fork
Kie estas la parko? Where is the park? kuleron a spoon
ambasadorejo Usona? U.S. embassy manĝbastonetojn chopsticks
Kiel atingi la templon? Which way to the temple? teleron a plate
preĝejon church mantukon a napkin
moskeon mosque tason a cup
Kiel nomiĝas tiu ĉi strato? What is the name of this street? bovlon a bowl
Kiom longe for estas la Ejfel-turo? How far away is the Eiffel Tower? glason da akvo a glass of water
Kiu vojo iras norden? Which way is north? vinglason a wine glass
suden south salon salt
orienten east paprikaĵon pepper
okcidenten west mustardon mustard
Mi perdiĝis. I'm lost. vinagron vinegar
Kie mi estas? Where am I? Mi volas mendi iom da supo. I would like to order some soup.
Bonvolu skribi ĝin. Please write it down. La fakturon, mi petas. Check, please.
Turnu dekstren. Turn right. Mi pripagos. I'll pay for it.
Turnu maldekstren. Turn left. Mi lasos trinkmonon. I'll leave a tip.
Iru antaŭen. Go straight.    
Iru malantaŭen. Go back. Butikumado Shopping
    Ĉu mi povas helpi vin? Can I help you?
Numeroj Numbers Kie mi povas aĉeti memoraĵojn? Where can I buy souvenirs?
nulo Zero foto-filmon camera film
unu One vidbendon videotape
du Two gazetojn magazines
tri Three ĵurnalon en la angla an English newspaper
kvar Four libron a book
kvin Five papervarojn stationery
ses Six Mi iras al florejo. I am going to the florist.
sep Seven librovendejo book store
ok Eight apoteko pharmacy
naŭ Nine magazeno department store
dek Ten Kiom ĝi kostas? How much does it cost?
dek unu Eleven Mi aĉetis jakon. I bought a jacket.
dek du Twelve pantalonon some pants
dek tri Thirteen ĉemizon a shirt/a blouse
dek kvar Fourteen puloveron a sweater
dek kvin Fifteen jupon a skirt
dek ses Sixteen robon a dress
dek sep Seventeen mantelon a coat
dek ok Eighteen pluvjakon a raincoat
dek naŭ Nineteen bankostumo a bathing suit
du dek Twenty paron da ŝuoj a pair of shoes
du dek unu Twenty-one    
du dek du Twenty-two Distre Leisure
tri dek Thirty Ĉu vi ŝatus vidi la urbon? Would you like to see the city?
kvar dek Forty Mi ĉiĉeronos vin. I will take you on a tour.
kvin dek Fifty Mi ŝoferos vin tien. I will drive you there.
ses dek Sixty Mi volas iri al la montoj. I would like to go to the mountains.
sep dek Seventy   beach
ok dek Eighty plaĝo pool
naŭ dek Ninety naĝejo country
cent One hundred kamparo caves
du cent Two hundred kavoj  
mil One thousand Ĉu vi fotus nin? Could you take a photo of us?
du mil Two thousand Du biletojn al la baledo, mi petas. I'd like to get two tickets to the ballet.
miliono One million koncerto concert
du milionoj Two million opero opera
unufoje Once Ne plu aĉeteblas biletojn. They are out of tickets.
dufoje Twice Mi ŝatas la teatron. I like the theater.
dek procente Ten percent la kinon the cinema
Kiom vi aĝas? How old are you? filmojn movies
Mi aĝas du dek ok jarojn. I am 28. la cirkon the circus
    spekti televidon to watch T.V.
La horo Time iri al muzeoj to go to museums
sekundo A second Je kioma horo komenciĝas At what time does the play begin?
minuto A minute la teatraĵo? tour
horo An hour rondvojaĝo  
tri horoj Three hours Kiu filmo spekteblas ĉi-nokte? What film is playing tonight?
Kioma estas (la horo)? What time is it? Kie estas la biletejo? Where is the ticket office?
Estas la dua. It is two oclock. Ĉu troviĝas drinkejo proksime? Is there a bar nearby? discotheque
Estas dek antaŭ la kvina. It's ten to five. diskoteko
Estas kvarono antaŭ la naŭa. It's quarter past nine.    
Estas la unua kaj duono. It's half past one. Poŝtoficejo Post Office
Estas noktomezo. It's midnight. Kie estas la poŝtoficejo? Where is the post office?
Estas tagmezo. It's noon. Kiom kostas sendi leteron al Usono? How much is it to send a letter to the USA?
Estas frue. It's early. Ĉu mi povas kolekti elektronikan Can I have money wired to me here?
Estas malfrue. It's late. montranssendon ĉi tie?
Ĉu ni renkontu morgaŭ je tagmezo? Shall we meet tomorrow at noon? Mi volas aĉeti poŝtmarkojn. I'd like to buy stamps, please
je la deka at ten poŝtkartojn postcards
posttagmeze in the afternoon koverton an envelope
ĉi-vespere this evening Mi volas sendi tiun ĉi per registropoŝto. I'd like to send this
    per aerpoŝto by registered mail.
Tagoj de l semajno Days of the week per eksprespoŝto by air mail
lundo Monday transnokte by express mail
mardo Tuesday   overnight
merkredo Wednesday Mi volas transsendi monon. I'd like to send money.
ĵaŭdo Thursday Kiam alvenos la poŝto? When will the mail arrive?
vendredo Friday Kie estas poŝtkesto? Where is there a mailbox?
sabato Saturday Ĝi enhavas elpresaĵojn. This contains printed matter.
dimanĉo Sunday delikataĵojn. fragile material
ĉiutage Everyday    
Mi foriros hodiaŭ. I leave today. Ĉe oficejo At the office
morgaŭ tomorrow Kie mi povas fotokopii? Where can I make photocopies?
postmorgaŭ the day after tomorrow next week Ĉu mi povas uzi la komputilon? May I use the computer?
venont-semajne   faksmaŝinon fax machine
Mi alvenis hieraŭ. I arrived yesterday. or telekopiilon  
antaŭhieraŭ the day before yesterday poŝtelefonon cellular telephone
pasint-semajne last week Kiom estas la porpaĝa kosto? How much do you charge per page?
antaŭ kelkaj tagoj the other day Ĉu mi povas sendi fakson? Could I send a fax?
       
Monatoj de l jaro Months of the year La telefono The telephone
januaro January Ĉu mi povas uzi la telefonon? May I use the telephone?
februaro February Kie estas telefonlibro? Where is the telephone directory?
marto March Kiel mi povas telefoni al Vaŝingtono? How do I make a call to Washington?
aprilo April Mi volas fari rembursan vokon. internacian I'd like to make a collect call. an international
majo May longdistancan a long-distance
junio June Kio estas la regionkodo por Havano? What is the area code for Havana?
julio July La linio estas okupata. The line is busy.
aŭgusto August Ha lo? Hello?
septembro September Kiu parolas? Who's speaking?
oktobro October Estas Sven. It's Sven.
novembro November Ĉu mi povas paroli kun Maria? May I speak to Maria?
decembro December Ĉu vi bonvolus doni mesaĝon? Could you take a message?
Kiu tago estas hodiaŭ? What day is it today?    
Kio estas la dato? What is today's date? Transporto Transportation
Estas la tria de majo. It is the third of May. Bonan vojaĝon! Have a good trip!
ĉi-jare This year Kie mi povas lui aŭton? Where can I rent a car? bicycle
venont-jare Next year biciklon motorcycle
pasint-jare Last year motorciklon  
ĉi-monate This month Kie mi povas surpramiĝi? Where can I board the ferry?
venont-monate Next month surŝipiĝi board the boat
pasint-monate Last month Kie estas la metrohaltejo? Where is the subway station?
Estas printempo. It's spring. stacidomo train station
somero summer trajnhaltejo train stop
aŭtuno autumn aŭtobushaltejo bus stop
vintro winter Mi bezonas portiston. I need a porter.
    ĉaron luggage cart
Vetero Weather Horaron, mi petas. I'd like a schedule, please.
Kia estas la vetero? How is the weather? Kiom kostas bileto unudirekta? How much is a one-way ticket?
Estas varme hodiaŭ Its hot today. tien-reen round-trip
sune sunny Kiom kostas unuaklasan bileton? How much is a first class ticket?
malvarme cold duaklasan second-class
vente windy dorman sleeper
Kia estos la vetero morgaŭ? How will the weather be tomorrow? Bonvolu informi min kiam ni atingas Tokion. Could you tell me when we reach Tokyo?
Morgaŭ estos nube. Tomorrow it will be cloudy. Ĉu estas manĝvagono? Is there a dining car?
milde cool dormvagono sleeping car
Pluvas. It's raining. Kiam la trajno ekos el Istanbulo? When does the train leave Istanbul?
Neĝas. It's snowing. Kiam la trajno alvenos en Barcelono? When does the train arrive in Barcelona?
Pluvetas. It's drizzling. Ĉu ĝi estas akurata? It is on time?
    Ĉu tiu ĉi trajno iras al Alahabado? Does this train go to Allahabad?
Koloroj Colors Kiom longe ni haltos ĉi tie? How long will we be stopped here?
Kiakolora ĝi estas? What color is it?    
Ĝi estas nigra. It's black. Ĉe flughaveno At the Airport
blua blue Kie estas la pordo por enlandaj flugoj? Which is the gate for domestic flights?
bruna brown internaciaj international
griza gray Kiom longe prokrastiĝos la flugo al Najrobio? How long will the flight to Nairobi be delayed?
verda green Mi volas sidi en la sekcio por fumantoj. I'd like to sit in the smoking section
roza pink nefumantoj non-smoking
purpura purple Bonvolu alvoki la serviston. Please call the flight attendant.
ruĝa red    
blanka white Ĉe dogano At customs
flava yellow Jen mia valizo. This is my luggage.
Mi ŝatas tiun koloron. I like this color. mansako handbag
    portoteko briefcase
Ĉe hotelo aŭ domo At a Hotel or House Mi havas nenion por deklari. I have nothing to declare.
Mi volas rezervi ĉambron. I would like to reserve a room Bonvolu malfermi vian sakon. Please open your bag.
Mi rezervis ĉambron. I have a reservation. fermi close
Ĉu vi havas dulitan ĉambron? Do you have a double room? single Mi havas parfumon. I have some perfume.
unulitan cigaredojn cigarettes
Ĉu vi havas ĉambron kun banejo? Do you have a room with a bath? donacojn gifts
Ĉu la ĉambro havas duŝejon? Does the room have a shower? personajn posedaĵojn personal belongings
klimatizilon air conditioning    
unulokajn litojn twin beds En aŭto In the car
Kiom estas la portaga kosto? What is the rate per day? Kiom da kilometroj ĝis Oslo? How many kilometers to Oslo?
Ĉu vespermanĝo estas inkludita? Is dinner included? Bonvolu direkti min al ŝoseo. Can you direct me to the highway?
Mi gastos du noktojn. I will be staying for two nights. benzinejo a gas station
Ĉu vi havas pli bonan ĉambron? Do you have a better room? cheaper la urbocentro downtown
malpli kostan larger Tiu ĉi ne funkcias. This doesn't work.
pli grandan smaller Bonvolu ripari la pneŭon. Please repair the tire.
malpli grandan quiter    
pli trankvilan   Kie estas la malsanulejo? Where is the hospital?
Bonvolu vekigi mi je la sesa antaŭtagmeze. Please wake me at 6 a.m. Alvoku krizaŭton. Call an ambulance.
Donu la ŝlosilon, mi petas. Could I have the key please? doktoron a doctor
Sur kioma etaĝo estas mia ĉambro? On what floor is my room? la policon the police
Iru per lifto. Take the elevator. la fajrobrigadon the fire department
Iru supren per ŝtuparo. Go up the stairs. Fajro! Fire!
malsupren down Helpu! Help!
Mankas varma akvo. There is no hot water. Estas krizo! This is an emergency!
Ĉu vi bonvolus doni iom da glacio? Could you get me some ice Estas danĝere! It's dangerous!
alian kovrilon another blanket Mi estas malsana. I'm sick.
iom da trinkakvo some drinking water Mi bezonas tradukiston. I need an interpreter.
glason a drinking glass Mi perdis mian familion. I've lost my family.
ventumilon an electric fan infanon child
hejtilon a heater pasporton passport
gladilon an iron Iu ŝtelis mian monbilujon. My wallet has been stolen.
kusenon a pillow Mi estas alergia al penicilino. I'm allergic to penicillin.
iom da ŝampuo some shampoo Mi estas diabeta. I'm diabetic.
iom da sapo some soap Dolorigas min mia brako. My arm hurts.
necesej-paperon some toilet paper dorso back
tukon a towel piedo foot
Ĉu ni ankoraŭ povas mendi matenmanĝon? Can we still order breakfast? mano hand
Ĉu oni povas lavi tiujn ĉi vestaĵojn? Is it possible to have these clothes washed? kapo head
Bonvolu sendi tiujn ĉi vestaĵojn por sek-lavado. Please have these clothes dry-cleaned. gambo leg
La fakturon, mi petas. May I have the bill please? kolo neck
Mi volas paroli kun la hotelestro. I wish to speak to the manager. stomako stomach
Bonvolu alvoki taksion. Please call for a taxi. Dolorigas min miaj genuoj. My knees hurt.
    maleoloj ankles
Persona Komforto Personal Comfort okuloj eyes
Kio estas la problemo? What's the matter? Dankon pro via helpo. Thank you for your help.
Ĉu ĉio estas en ordo? Is everything all right?    
Mi estas malvarma. I'm cold.
varma hot
soifa thirsty
malsata hungry
laca tired
kolera angry
bona fine
feliĉa happy
malfeliĉa sad
Bonvolu lasi min. Please leave me alone.