Джерела: www.encarta.msn.com 2004 та The New York Times Almanac 1998
   Діаграма: Б. Рудий.   Ідея: К. Тищенко.

Кількість країн, де ця мова є державною