§ 1. Закономірності коктрастивно (А) - порівняльної (Б) лінґвістики

— закономірні особливості будови, функціонування та історичних змін цілих етномовних систем у їхніх взаємних контактах, — як мовленнєвих (переклад), так і мовних (запозичення).

 

§ 1.1. Розподід 3іпфа

А. Синхронія. В галузі контрастивно-зіставного мовознавства встановлено зіпфів характер ранґового розподілу етномов світу за демографічною, економічною, мовно-політичною і культурною потужністю відповідних етноновних колективів. При цьому останній параметр простежено для мов оригіналів перекладних видань, мов їхніх перекладів (див. 26), мов інформаційних новин ЗМІ, мов використаних наукових джерел, на які є посилання у друкованих працях (33), а також для визначення загального культурного альбедо мов. Сумарний ранґовий розподіл найпоширеніших етномов пов'язаний з традиційним і нестрогим віднесенням їх до числа вегікулярних (13). Виявлено прояви дії закону Есту-Зіпфа у перекладі: кількість перекладних еквівалентів повнозначних і службових слів спадає разом з їх частотністю (див. 26).

Б. Діахронія. До порівняльно-історичного мовознавства відносяться ще дві області застосування розподілу Зіпфа: ранґовий розподіл родин мов за числом етномов у кожній родині та за сумарною демографічною потужністю родин (див. 26). Розподіл Зіпфа характеризує також сумарну економічну, мовно-політичну і культурну потужність множин мовців за родинами мов.

 

§ 1.2. Розподіл Ґауса

А. Синхронія. Тут область застосування закону поки що не виявлена (далі позначено "?").

Б. Діахронія. Тут розподіл Ґауса властивий для динаміки історичного розвитку згаслих мов, а також для демографічної потужності споріднених мов (див. 26).

 

§ 1.3. Детермінативні послідовності

А. Синхронія. Досі виявлені: ДП запозичень складних понять з вегікулярних мов; ДП запозичень реалій з локальних мов; ДП різноетнічної спрямованості перекладу в демократичних та ідеологізованих суспільствах.

Б. Діахронія. Перша ДП інтеграції мов: формування мовних ліг географічно сусідніх різносистемних мов; друга ДП інтеграції мов: асиміляція мов етноменшин; ДП прадавньої диференціації мов: системна близькість мов архаїчної структури і пізніша варіативність нових мов (11, с. 135).

 

§ 1.4. Кореляції

А. Синхронія. К. семантики лексичних запозичень і соціостатусу мови-донора й мови-отримувача (пор. вище, п. 1.3.А).

Б. Діахронія. Фонетична К. споріднених мов; лексична К. споріднених мов (напр., української та російської, — див. 26); кореляція ареалів мовних родин і рас людства (26); К. мов (мовних груп) і генетичних популяцій Каваллі-Сфорца (див. 26).

 

§ 1.5. Константи

А. Синхронія. Статистичні К. розподілу літер/звуків у текстах даної етномови (56, 10, 30); К. диференційних лексичних відстаней етномов (26); К. Мілевського (48).

Б. Діахронія. Друга К. Сводеша: порівняльна відстань лексичних базових списків двох сучасних споріднених мов (22).