§ 2. Закономірності аксіологічної лінґвістики

— закономірні особливості будови, функціонування й історичних змін етномовних аксіолектів: діалектів, говірок, вернакул — у процесі мовленнєвої комунікації.

 

§ 2.1. Розподіл Зіпфа

А. Синхронія. Тут виявлено прояви дії закона Есту-Зіпфа в терміносистемах (Тищенко, Федорова, 1988; — див. 26) , в жанрах (56, 34, 5) і стилях (38, 5).

Б. Діахронія. ?

 

§ 2.2. Розподіл Ґауса

А. Синхронія. ?

Б. Діахронія. Перша і друга залежності Єркса-Додсона та правило Берча у навчанні іноземної мови (26, 29).

 

§ 2.3. Детермінативні послідовності.

А. Синхронія. ДП обміну "ендоетно-мовних" запозичень між літературним діалектом і рештою говірок етномови; ДП термінологічних рядів.

Б. Діахронія. ?

 

§ 2.4. Кореляції

А. Синхронія. ?

Б. Діахронія. Правило Áсколі; правило периферійних архаїзмів (див. 26); К. типів ізоглос Вейнена (56).

 

§ 2.5. Константи

А. Синхронія. Лексичні К. стилів (34, с. 925-931).

Б. Діахронія. Перша К. Сводеша: історична відстань базового лексичного списку до лексики письмових пам'яток цієї ж мови або її предка (22).