§ 3. Закономірності ідіолектології

— закономірні особливості будови, функціонування та історичних і вікових змін ідіолекту (у філогенезі та онтогенезі) — на рівні цілих ідіомовних доробків, ансамблів текстів, окремих текстів та їхніх частин.

 

§ 3.1. Розподіл Зіпфа

А. Синхронія. Саме тут виявлено найважливіший лінґвостатистичний закон Есту-Зіпфа (1916, 1932) в розпізнаванні слів різних текстів і закон Ґіро (1959) в розумінні змісту текстів (47); залежність Бредфорда передбачає виділення трьох "зон Бредфорда" у тому ж розподілі Есту-Зіпфа на масиві наукових текстів різних авторів (36,33).

Б. Діахронія. Початкова й кінцева половини залежності Ебінгауза-Джонза (див. 23) як своєрідного сполучення двох зіпфових розподілів.

 

§ 3.2. Розподіл Ґауса

А. Синхронія. Розподіл обсягів ідіословників; розподіл речень твору за їх довжиною у словах (див. 1, 5, 26, 33, 43, 44).

Б. Діахронія. Часовий розподіл засвоєння словника дитиною (38, 46); кількість слів за добу мовлення у дітей (38); динаміка "текстової активності" вчених за віком (33).

 

§ 3.3. Детермінативні послідовності.

А. Синхронія. ДП жанрів мовленнєвого мислення де Боно (див. 26).

Б. Діахронія. Перше і друге правило Йоста (50); ДП становлення мовних знаків в онтогенезі від сугестивних до інформативних (Піаже, Поршнев, 20); ДП етапів засвоєння іноземної мови FIXAT (див. 26); ДП історичної еволюції ідіосинтаксису в онтогенезі від прагматичного до синтаксичного способу (11, с. 135).

 

§ 3.4. Кореляції

А. Синхронія. К. частотності слів словника і словоформ тексту (26, с. 243); К. розподілу ідіословників і IQ (33, с. 306).

Б. Діахронія. Кореляційна гіпотеза мовної рекапітуляції Піаже (28); К. ступенів ідіо-освоєння рідної та іноземної мов (28); К. Мандельброта: вік підлітка і коефіцієнт В (19, с. 287); К. розподілу вчених за віком і за науково-текстовою продуктивністю (33); К. залежності Ебінгауза-Джонза у навчанні та спортивному тренуванні (28); кореляційна схема діагностики афазій у правші (10).

 

§ 3.5. Константи

А. Синхронія. Індекс читальності Флеша (13); К. Мілера (6).

Б. Діахронія. Перформаційні К. частин мов (26, с. 256); семантичні універсалі (якісні К. — 11).