§ 4.3. Детермінативні послідовності

А. Синхронія. ДП синтактики (11, с. 335); ДП сандгі (для окремих мов); ДП Ґрінвуда-Юла (2); ДП немаркованих членів опозиції: вони завжди частотніші від маркованих (11).

Б. Діахронія. ДП Ґівона: "сьогоднішня морфологія — це вчорашній синтаксис" (11, с. 135); ДП контенсивних типів етномов за Климовим (8); ДП історичних етапів семантичного розвитку мов (11, с. 535); ДП історичного формування займенників, їх походження з дифузних комунікативних елементів; ДП історичних етапів формування категорії дієслівного часу; ДП розвитку іменних класів у суагілі за матеріалами Огли (див. 26, с. 257); ДП історичного розвитку службової та повнозначної лексики (56, 26).