§ 4.5. Константи

А. Синхронія. К. Мілера у синтаксисі за Інґве (6); К. Мілера в контрастивній парадигматиці: як кількісна межа числа перекладних еквівалентів повнозначних слів (Тищенко, Тимощук, 1978; — див. 26); 10 логічних типів прислів'їв як універсалія (Тищенко, 2002, — див. ); К. службової лексики: 46% (35, 31); універсалі синтактики (11, с. 535).

Б. Діахронія. ?