§ 5.3. Детермінативні послідовності

А. Синхронія. ДП позиційних змін звуків: асиміляція, акомодація, дисиміляція, гаплологія та ін.; ДП сигніфіки: імплікації (11, с. 535).

Б. Діахронія. ДП потрійної інтердикції у становленні мовного знака — прояв закону заперечення заперечення, за Поршневим (20); ДП становлення мовних знаків у філогенезі від сугестивності до інформативності (20); ДП історичної еволюції фонем у даній мові або групі мов: 23 автори (усі — 11).