§ 5.5. Константи

А. Синхронія. Універсалі сигніфіки (11, с. 535): компактні/дифузні, категорії означеності/неозначеності, множини та ін.; К. Голованя-Старинця: семантична глибина словника (див. 9, 7); обмеження загального числа фонем у системі: універсалія (11, с. 535); кількісне співвідношення голосних і приголосних у звуковому ланцюжку (≥2); те саме у мовній системі (35).

Б. Діахронія. Три К. Кожевникова-Чистович (див. 26); обмеження числа голосних фонем у системі як фонетичний прояв закону Вебера-Фехнера (26, с. 220); часові К. етапів внутрішньо-мовленнєвої активності (див. 26, с. 238).