Синтаксична типологія мов світу

Експонат Музею
Автор: проф. Тищенко