Кореляція між частотністю слова та його багатозначністю

Експонат Музею
Автор: проф. Тищенко