текстовий  аналізатор

 

© Богдан Рудий, 2003
Київ, Україна 
E-mail: [email protected]    Програма розповсюджується безкоштовно. Основне призначення програми -- визначати лексичний склад текстів, робити частотні словники та конкорданси.

Функціональність:

1. Частотний аналіз тексту:
 ви вказуєте текстовий файл, а програма визначає у ньому унікальні слова та їх частотність у тексті; зібрана інформація з діаграмами видається у вигляді
файлу MS Excel.
2. Створення конкордансу для тексту:
  під конкордансом розуміється знаходження до заданих слів переліку речень, у яких ці слова зустрічаються.

 


Стислий Опис Програми

 

 

1) Загальний вигляд:

ЗАУВАЖТЕ:   
1) Програма вимагає MS Office 2000 Rus (!!!)
2) Всі вихідні файли залишаються без змін.

 

 

2) ЧАСТОТНИЙ АНАЛІЗ


   Тут ви маєте дві можливості:

 I. Проведення тільки частотного аналізу:
1. Виставте необхідні опції на панелі “Frequency Analyses Options” (ліворуч); 
2. Виберіть меню “Frequency Analyses” >> “Frequency Analyses”;
3. Вкажіть текстовий файл;
4. Чекайте доки з'явиться файл MS Excel.
II. Проведення частотного аналізу та одночасне створення конкордансу:
1. Виставте необхідні опції на обох панелях “Frequency Analyses Options” та “Concordance Options”; 
2. Виберіть меню “Frequency Analyses” >> “Frequency Analyses & Concordance”;
3. Вкажіть текстовий файл;
4. Чекайте доки з'явиться файл MS Excel.
5. Згорніть або закрийте Excel;
6. Підтвердіть створення конкордансу;
7. Чекайте доки з'явиться файл MS Word.


Результати  (файл
MS Excel):

 

 


 

3) СТВОРЕННЯ КОНКОРДАНСУ


   Тут ви маєте три можливості:

I. Створення конкордансу з нуля (тобто не маючи попередньо підготовленого файлу MS Excel, який містить перелік слів до пошуку):
1. Виставте необхідні опції на панелі “Concordance Options” (праворуч); 
2. Виберіть меню “Concordance” >> “From scratch”;
3. Вкажіть текстовий файл;
4. Чекайте доки з'явиться файл MS Word.
II. Створення конкордансу на основі результатів частотного аналізу (щойно проведеного):
1. Виставте необхідні опції на панелі “Concordance Options” (праворуч); 
2. Виберіть меню “Concordance” >> “Upon Recent Frequency Analyses”;
3. Чекайте доки з'явиться файл MS Word.
III. Створення конкордансу на основі попередньо підготовленого файлу MS Excel, (який містить перелік слів до пошуку):
1. Підготуйте та збережіть файл MS Excel; файл повинен мати список слів до пошуку; список слів починається з клітинки “C3” (див. файл Example_Sw.xls);
2. Виставте необхідні опції на панелі “Concordance Options” (праворуч); 
3. Виберіть меню “Concordance” >> “Upon Excel File”;
4. З'являється діалог “Settings”, де вам потрібно визначити частину списку, яку слід взяти (верхня та нижня межі списку) та натиснути OK;
5. Вкажіть файл MS Excel (підготовлений на 1-му етапі);
6. Чекайте доки з'явиться файл MS Word.


Результати  (файл
MS Word):

У вихідному файлі вгорі наводиться список слів до пошуку у гіпертекстовому форматі. Якщо натиснути на якесь слово, програма відішле вас до відповідного переліку речень, у яких це слово зустрічається.